مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد رضا
نام خانوادگی:ابراهیم نژاد
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم قرآنی

زندگی نامه

اینجانب محمدرضا ابراهیم‌نژاد در سال 1344 وارد حوزه علمیه سبزوار شدم و ادبیات عرب را مطابق برنامه‌های موجود آغاز و ادامه دادم که تا سال 1351 ادامه داشت به موازات آن درسهای کلاسیک را نیز تا دوره دبیرستان سپری نمودم. در سال 1351 وارد حوزه علمیه تهران شدم و تا سال 1354 دروس حوزوی (ادبیات، فقه و اصول) و دبیرستان را ادامه دادم و در اواخر سال 1354 وارد حوزه علمیه قم شدم. در حوزه علمیه قم دوره سطح و پس از آن دوره خارج فقه و اصول و فلسفه اسلامی را گذراندم، این برنامه پیش از انقلاب، دوران انقلاب و پس از پیروزی انقلاب تا سال 1370 ادامه داشت و در نتیجه ادبیات، منطق، معانی بیان، فلسفه اسلامی، فقه و اصول (دوره سطح و خارج) را تحصیل و قسمتی از اینها را تدریس نمودم. در سال 1370 ضمن ادامه دروس حوزه تدریس در دانشگاه (دانشگاههای تهران، شهید بهشتی و علامه طباطبایی و...) را نیز آغاز نمودم که تاکنون ادامه دارد.